About fur arkitekter

Kreativ pragmatisme

Vi er et lite arkitektkontor med base i Trondheim. Vi er opptatt av å skape gode rom med vakre, varige og naturlige materialer. Vi jobber gjerne med kreativ bruk av logiske konstruksjoner.

Vi hjelper kundene våre gjennom hele prosessen, fra ide til ferdig bygd virkelighet. Vi er opptatt av ideutvikling, formgiving og utførelse av våre bygde omgivelser. Vi kan gi råd knyttet til fremdrift, økonomi og prosjektstyring. Vi bistår også med søknadsprosess opp mot myndighetene.

Fur arkitekter har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for arkitekturprosjektering og søknadsarbeid og kan ta ansvar for prosjekter i liten og stor skala.

Kontoret drives av arkitektene Ørjan Nyheim og Andreas Grøntvedt Gjertsen som begge har mange års erfaring med spennende og komplekse problemstillinger knyttet til arkitekturplanlegging. Ørjan og Andreas var to av partnerne i TYIN tegnestue Arkitekter.


Creative pragmatism

We are a small architecture studio based in Trondheim, Norway. We strive to create good spaces with lasting, natural materials. We like to work with logical structures in a creative manner.

We are available for our customers through the entire process from idea to realization. We can provide input on all aspects of architectural development – time-planning, economy, project management and handling regulations and building code in Norway.

Fur architects are certified in the national registry of approved companies and can oversee projects in a wide range of scales.

The studio is run by Ørjan Nyheim and Andreas Grøntvedt Gjertsen both with years of experience in the complex field of architecture. They are former partners of TYIN tegnestue Architects.